Manfaat Kalimah Yang Agung

>> Saturday, January 26, 2013MANFAAT KALIMAH YANG AGUNG


Sebelum ini saya telah selesai menyediakan sebuah artikel yang agak panjang, dan telah redi untuk diposkan ke Pondokrahmat tapi kerana salah teknik rencana ini terpadam dari papan komputer dan yang muncul di tempatnya ialah kalimah yang agung berikut::


Saya merasa tidak akan menulis semula rencana tersebut buat waktu ini, kerana saya tidak mempunyai sebarang salinannya.

Untuk tidak mengecewakan, saya kutip beberapa Sabda Junjungan Rasulullah S.A.W. tentang keagungan kalimah yang mulia  itu, semoga memberi manfaat jua.

Dari Jabir r.a.. Nabi SAW bersabda, “Zikir yang paling utama ialah “Laa ilaaha illallah” dan doa yang pling utama ialah “Alhamdulillah”. Tamizi & Ibnu Majah.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah S.A.W. bersabda, “Tidaklah seorang hamba membaca “Laa ilaaha illallah” kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga Arasy Ilahi, selama ia menghindarkan diri dari dosa-dosa besar”. Tarmizi.

Dari Mu’az bin Jabal r.a., Rasulullah besabda, “Kunci-kunci syurga adalah ucapan “Laa ilaaha illallah”.

Dari Anas r.a., Rasulullah S.A.W. bersabda, “Tidak ada seorang hamba pun yang mengucap “Laa ilaaha illallah” pada suatu waktu, malam atau siang hari, kecuali perbuatan-perbuatan buruknya akan dihapuskan dari catatannya, bahkan keburukan itu akan diganti dengan kebaikan”. Abu Ya’la.

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi S.A.W. bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala memiliki sebuah tiang yang terbuat dari nur terletak di hadapan Arasy-Nya, jika ada seseorang yang mengucapkan “Laa ilaaha illallah”, maka bergetarlah tiang itu. Allah berfiman, “Berhentilah”. Tiang itu menjawab, “Bagaiaman aku dapat berhenti sedangkan Engkau belum mengampuni orang yang mengucapkannya?”. Firman Allah, “Sesungguhnya Aku telah mengampuninya”. Maka barulah tiang itu berhenti”. Al-Bazzar.

Dari Abu Darda’ r.a., Nabi S.A.W. bersabda, “Tidaklah seorang hamba mengucap “Laa ilaaha illallah” 100 kali, kecuali Allah akan membangkitkannya pada hari Kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Dan tidak seorang pun yang melebihi amalannya pada hari itu kecuali orang yang mengucapkan seperti yang ia lakukan atau melebihinya”. Thabrani.

Dari Anas r.a., Rasulullah S.A.W. bersabda, “Tiada sesuatu pun kecuali antara ia dengan Allah ada hijab, melainkan ucapan “Laa ilaaha illallah”, dan doa seorang ayah untuk anaknya”. Ahmad & Ibnu Mardawaith.

Dari Abu Bakar As-Shiddiq r.a.. Rasulullah S.A.W. bersabda, “Selalulah membaca “Laa ilaaha illallah” dan Istighfar. Perbanyakkan membaca keduanya, kerana sesungguhnya iblis berkata, “Aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka membinasakan aku dengan “Laa ilaaha illallah” serta Istighfar”. Ketika melihat ini, maka aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, sehingga mereka merasa bahwa mereka berada dalam hidayah”. Abu Ya’la.

Semoga kita sentiasa diberi taufik untuk berzikir dengan kalimah yang maha agung itu, dan seterusnya kita menjadi salah seorang daripada ahli kalimah yang yang mulia itu.


Amin

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP