KATALOG 3; BUKU-BUKU LAMA- DALAM SIMPANAN

>> Monday, June 19, 2017KATALOG [3]
BUKU-BUKU LAMA DALAM SIMPANAN

Chinchin Rahsia
Report On The Minor Port Of Malaya
Kursus Wartawan
Hikayat Askar Melayu
Siri 9]
Tajuk Buku: Chincin Rahsia
Pengarang:Muhammad Hashim Bin Amir Hamzah
Jenis: Cerita
Askara: Melayu Rumi
Penerbit: Pejabat Karang Mengarang,
Jabatan Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu,
Kuala Lumpur.
Pencetak:Publishing House, Limited Singapore
Tahun: 1953
 
Siri: 10
Tajuk Buku: Report On The Minor Ports Of Malaya
Pengarang: D.F. Allen
Jenis: Rencana Laporan
Askara: Bahasa Inggeris
Pencetak: The Goverment Printing Office, Singapore.
Tahun: 1953
 
Siri 11
Tajuk Buku: Kursus Kewartawanan
Pengarang: Abdul Samad Ismail
Jenis: Rencana Kewartawanan
Askara: Jawi
Penerbit: Geliga Limited Singapore
Pencetak:Weng Printers Co.
Tahun: 1957
 

Siri:12
Tajuk Buku: Hikayat Askar Melayu
Pengarang: M.C. ff. Sheppard
Jenis: Sejarah
Askara: Melayu [Rumi]
Penerbit: The Department of Public Relations,
Malay Penisula
Pencetak: The Commercial Press.
Kuala Lumpur.
Tahun: 1947.
Lorong Masjid al-Qasimi,
Kg.Kubang Siput, Pasir Tumboh,
Kota Bharu, Kelantan

Read more...

KATALOG [2] BUKU-BUKU LAMA DALAM SIMPANAN]

>> Wednesday, June 14, 2017


KATALOG [2]

BUKU-BUKU LAMA DALAM SIMPANAN


Deru Tjampur Debu
Les Hitam XI
Setanggi Timur
Kerikil Tajam

Siri 5
Tajuk Buku: Deru Tjampur Debu
Pangarang: Chairil Anwar
Jenis: Puisi
Askara: Indonesia
Penerbit: Yayasan Pembangunan
Tahun: 1966

Siri:6
Tajuk Buku: Les Hitam. Serie XI
Pengarang: S.B.Chandra
Jenis:Cerita
Askara:Indonesia
Penerbit: Pustaka Penerbit “ANALISA” Djakarta
Tahun: 1955
 
Siri: 7
Tajuk Buku: Setanggi TGimur
Pengarang: Amir Hamzah
Jenis: Puisi
Askara: Indonesia
Penerbit: Penerbit Lebangsaan,
Pustaka Rakjat,
Jalan Sabang, 24 Djakarta.
Tahun:
Oktober: 1939.


Siri: 8
Tajuk Buku: Kerikil Tajam
Pengarang: Chairil Anwar
Jenis: Puisi
Askara: Indonesia
Penerbit: Pustaka Rakjat Djakarta
Tahun:Lorong Masjid al-Qasimi,
Kg. Kubang Siput, Pasir Tumboh,
Kota Bharu, Kelantan.Read more...

KATALOG BUKU-BUKU LAMA DALAM SIMPANAN [1]

>> Tuesday, June 6, 2017
Katalog:
BUKU-BUKU LAMA DALAM SIMPANAN [1]

1.Hikayat Hang Tuah Jilid Pertama
2.Hikayat Hang Tuah Jil;id Kedua
3.Penimba Akal
4.Catalogue Og Film Units1.
Jodol:HIKAYAT HANG TUAH
Jilid Yang Pertama
[Malay Literature Seris 3]
Percetakan:The Malay Publishing House Ltd.
Singapura.
Pengarang:Tiada
Tahun:1951
Askara:Jawi


2
Jodol;HIKAYAT HANG TUAH
Jilid Yang Kedua
Perecetakan:Tercap di Singapura
Malaya Publishing House Ltd.,
Pengarang:Tiada
Tahun:1949
Askara:Jawi 
3
Jodol;PENIMBA AKAL
2
Buku Bacaan Bagi Kanak-kanak darjah 2
Di sekolah-sekolah Umum
Dikeluarkan oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka,
Kementerian Pelajaran Tanah Melayu,
Kuala Lumpur.
Pencetak:The Commercial Press Ltd.,
99, High Street,
Kuala Lumpur.
Tahun:1958
Askara:Jawi

4.
Jodol:Malayan Film Unit Presents
Films Of Malaya
[Catalogue Of Films
Made By Malayan Film Unit
Pencetak:Tiada
Tahun:Tiada
Askara:Bahasa InggerisLorong Masjid Al-Qasimi,
Kg. Kubang Siput,
Kota Bharu, Kelantan.Read more...

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP