Meninjau Jalan-Jalan Keretapi Tanah Melayu

>> Wednesday, September 26, 2012
MENINJAU JALAN-JALAN KERETAPI TANAH MELAYUKemnculan perkhidmatan keretapi sebagai sejenis pengangkutan darat di Tanah Melayu di sekitar tahun 1880an merupakan satu kemjaun yang pesat dalam bidang penganggkutan di tanah air pada masa itu.


Pada masa itu, keretapi merupakan sejenis penganggkutan darat yang agak selesa, selamat dan cepat, dan dapat memuat banyak barang serta ramai penumpang sekali gus.


Bermula Di Perak


Jalan keretapi yang pertama kali dibina di Tanah Melayu ialah di negeri Perak, iaitu dari Bandar Taiping ke Pord Weld, sejauh 8  batu.


Port Weld ialah nama yang diberikan oleh Inggeris kepada Kuala Sepetang yang dibuka dengan resminya pada 1 Jun 1885. Port Weld atau Kuala Sepetang ini adalah sebuah setesen pelabuhan yang pertama di Tanah Melayu.


[1 batu sama dengan 1.6. kilo meter]


Kemudian barulah diikuti dengan pembinaan jalan keretapi dari Kuala Lumpur ke Kelang sejauh 211/2 batu.


Pada tahun 1901 telah siap dibina jalan keretapi sepanjang 244 batu, iaitu 97 batu dalam negeri Selangor dan 147 batu dalam negeri Perak.


Jalan keretapi ini dinamakan Jalan Kereta Api Perak Selangor.


State Railway, diketuai oleh seorang Inggeri yang berpangkat General Manager [Pengurus Besar] dan seorang Chief Engineer [Ketua Jurutera].

[Rencana ini ditulis semula dari rancana oleh Abdul Hamid, Kota Bharu yang disiarkan dalam majalah Al-HIKMAH, bilangan 45 tahun 2 [1934?]


Pada tahun 1903 jalan keretapi itu bertambah panjang, menjadi 340 batu, iaitu dengan bertambahnya pembinaan jalan dua cawangan keretapi, iaitu satu dari Taiping ke Penang dan satu lagi dari Kuala Lumpur ke Seremban.


Kemudian jalan keretapi itu di sambung pula ke Melaka pada tahun 1905.


Pada bulan Disember 1904  dibina pula jalan keretapi dari Johor Bharu ke Utara. Pada tahun 1905 dibina jalan keretapi dari Utara Johor [Segamat] ke Johor Bharu. Jalan ini telah siap dibina pada tahun 1908 sejauh 70 batu.


Pada tahun itu juga di bina jalan keretapi dari Segamat ke Seremban sejauh 16 batu.


Kemudian pada tahun 1910 mulai dibuka jalan keretapi dari Pulau Pinang ke Johor Bharu.


Jalan Keretapi Singapura


Pada masa itu di Singapura sudah ada jalan keretapinya yang telah dibina pada tahun 1903 mulai dari 
Woodland ke bandar Singapura sejauh 191/2 batu. Jalan ini dibnina oleh kerajaan Singapura.


Kemudiannya pada tahun 1913 jalan keretapi Singapura ini disatukan menjadi Jalan Keretapi Negeri Melayu Bersekutu.


Pada tahun 1915 jalan keretapi telah disambung dari Pulau Pinang ke Alor Star, dan dari situ terus ke Padang Besar pada tahun 1918.


Pendeknya pada tahun 1918 itu, di Sebelah Pantai Barat Semenajung Tanah Melayu telah ada jalan keretapi dari Padang Besar terus ke Singapura, di mana penumpang-penumpang menggunakan feri untuk menyeberangi Selat Teberau.


Untuk mengatasi kesulitan pasenger-pasenger yang terpaksa menyeberangi Selat Teberau dengan feri untuk ke Singapura, maka pada tahun 1919 dibinalah sebuah tembok untuk menyambungkan Singapura dengan Johor. Tembok ini siapa dibina pada tahun 1923, iaitu mengambil masa selama 4 tahun untnk menyiapkannya.

Panjang tembok itu ialah 3465 kaki, setinggi 46 kaki dari muka tembok ke dasar Selat Teberau, dan 
lebarnya 60 kaki. Di samping itu dibina juga jalan motokar selebar 26 kaki.


Pada tembok itu terdapat sebuah jambatan yang boleh diangkat turun dengan menggunakan tenaga elektrik seberat 570 tan yang dianggap sebuah jambatan ajaib di Tanah Melayu pada waktu itu.


Selain daripada jalan keretapi tersebut dibuat pula beberapa buah cawangan di negeri-negeri yang telah pun mempunyai jalan keretapi, iatu dari Kelang di sambung ke Port Swettenham dan ke Kuala Selangor. Panjang jalan ini ialah 30 batu dan siap dibina pada tahun 1914.


Kemudian dari Seremban dibina pula jalan keretapi ke Port Dickson sejauh 24 ½ batu.


Pantai Timur


Pada masa itu tidak ada jalan keretapi di sebelah Pantai Timur seperti di sebelah Pantai Barat, dan di sebelah utaranya.


Hanya ada satu jalan keretapi sahaja di negeri Kelantan. Pada mulanya dibina jalan keretapi dari Tumpat ke Selatan, iaitu arah ke Sungai Golok. Dari situ jalan keretapi itu bersambung ke Padang Besar dengan keretapi Royal Siames Thai.


Pada tahun1914 telah siap dibina jalan keretapi sepanjang 32 batu mulai dari Selatan, iaitu dari Gemas ke Kuala Lipis dan dari Kuala Lipis ke Kelantan.


Pada tahun 1932 barulah siap dibina jalan keretapi dari Tumpat ke Singapura.


Pada masa semua jalan keretapi itu dipunyai oleh Negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan nama F.M.S.R.


Keretapi ini keluaran Inggeris dan  dan dibina oleh Kompeni Keretapi di England, iaitu Central Work Shop di Brigham, sebuah bandar terbesar di dunia dalam pembikinan barang-barang dari besi, hingga diberi nama jolokan Bandar Hitam [Black Town].


Bermula dari sinilah jalan keretapi dan perkhidmatan keretapi sebagai sejenis pengaggkutan awam terus berkembang. Malangnya negeri-negeri di Pantai Timur masih ketinggalan jauh dari segi perkhidamtan keretapi jika dibandingkan dengan negei-negeri di Pantai Barat.


Oleh itu ura-ura Kerajaan Negeri Kelantan untuk membina sebuah jalan keretapi laju di Pantai Timur amatlah dialu-alukan, demi kepentingan penduduk-penduduknya. Adalah didoakan semoga jalan keretapi itu benar-benar menjelma menjadi kenyataan dalam masa yang tidak begitu lama lagi.


 END.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.End


END.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.PrEnd

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP