Murtad: Mana-mana Undang-Undangnya?

>> Monday, October 15, 2012
MURTAD: MANA UNDANG-UNDANGNYA?MURTAD adalah satu gejala buruk dan amat memalukan yang tidak boleh dipandang sepi. Ia lahir sebagai manifastasi  daripada berbagai-bagai sistem yang telah sekian lama wujud di negara kita ini, dan merupakan barah merbahaya yang boleh membiak dengan pantas, membinasakan seluruh masyarakat Islam dan mencemarkan kemurnian agama Islam yang diredai Allah.


Islam bukanlah satu agama ritual semata-mata, tetapi satu cara hidup yang mencakupi seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, undang-undang, pendidikan dan lain-lain.


Justeru itu, konsep kenegaraan bagi perlaksanaan undang-undang Islam memang wujud dalam Islam, iaitu undang-undang yang bersifat sejagat yang meliputi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam keliling.


Justeru itu, tidak hairanlah andainya di beberapa buah negeri dalam negara kita, sebelum penjajah menginjakkan kakinya di bumi ini, telah pun mengamalkan undang-undang Islam. tetapi apabila penjajah mulai bertapak, undang-undang Islam itu bukan sahaja diabaikan, malah dilanyak-lanyak oleh penjajah yang mempunyai matalamtnya sendiri terhadap anak jajahannya.


Kedatangan Portugis di Melaka pada tahun 1511 M, pendudukan Belanda pada tahun 1641 M, campur tangan British di Pulau Pinang pada tahun 1786 M, dan kemasukan British di Perak pada tahun 1874 M mempunyai makna yang besar terhadap Tanah Melayu, kemudiannya Malaysia, terutama dari segi pelaksanaan undang-undang Islam.


Campur tangan British itu telah meminggirkan undang-undang Islam yang telah sekian lama menjadi undang-undang negara, malah sebaliknya mereka telah menukarnya dengan undang-undang sekular dalam semua jurusan kehidupan, di samping itu mereka memperkenal dan menyebarkan agama Kristian di negara ini, yang merupakan salah satu strateji penjajahan Barat. Salah satu jurusan yang penting yang mereka cerobohi ialah bidang pendidikan yang memberi sumbangan yang berpanjangan terhadap kehancuran masyarakat Islam. Menerusi saluran mentaliti ini, mereka tidak lagi memerlukan peperangan fizikal yang menumpahkan darah manusia untuk menanamkan pengaruh mereka.


Seterusnya, British memaksakan perjalanan undang-udang British yang disebut “Common Law” dan serentak dengan itu juga memingirkan sebahagian besar daripada undang-undang Islam, iaitu dengan melantik hakim-hakim bicara yang membuat keputusan berpandukan undang-undang British. Dalam kontaks ini British memperkenalkan undang-undang sivil dan undang-undang jenayah yang berpandukan undang-undang British. Dan di atas nama keadilan, British menubuhkan Dewan Undangan Negeri di setiap negeri bagi meluluskan undang-undang berdasarkan undang-undang British, dan serentak itu juga melantik segolongan pembesar-pembesar Melayu menjadi hakim-hakim bagi mengadili dan menjatuhkan hukuman mengikut undang-udang British itu. Perkembangan seterusnya menyaksikan British berjaya menubuhkan mahkamah sekular di setiap buah negeri yang beroperasi mengikut undang-undang British.
                      

Kemudian, semua Mahkamah Syariah yang sedia ada di beberapa buah negeri telah disusun semula berdasarkan selera British, iaitu menurut perundangan British. Maka dengan itu bidang kuasa undang-undang Islam telah diperkecilkan, dan hanya terbatas kepada undang-undang keluarga dan untuk orang-orang Islam sahaja. Bila meletus penentangan orang-orang Melayu terhadap usaha-usaha jahat  British itu, maka untuk mengendurkan ketegangan tersebut, British menubuhkan Majlis Agama Islam di negeri Melayu, dengan segala peraturan dan undang-undangnya disesuai dengan kehendak British juga. Kedaan seperti ini berlanjutan sehingga negara nencapai kemrdekaan pada tahun 1957.


Walau pun kini telah setengah abad British berundur, dan negara mencapai kemerdekaaan, tetapi sisa benih yang ditanam oleh penjajah terus juga bercukul dalam berbagai-bagai bidang, khususnya dalam bidang perundangan yang amat penting itu. Taraf undang-undang Islam masih tetap kerdil di sisi “Common Law”, peninggalan British apabila undang-undang Islam hanya tertumpu kepada undang-undang diri, itu pun dalam bidang tertentu sahaja, khasnya dalam undang-undang keluarga dan hal ehwal agama  Islam, seperti berwasiat atau tidak berwasiat, perkahwinan, perceraian, pertunagnan, maskhawin, nafkah, penjagaan anak, pembahagian harta dan sebagainya [Artikel [2] 74. Dalam hal ini peranan British yang memomok-momokkan dan memperekcil-kecilkan undang-undang Islam sebagai undang-undang yang kejam dan tidak prkatikal tertanam dalam fikrian rakyat negara ini, khususnya di kalangan mereka yang jahil dengan undang-undang Islam.


Justeru itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia merupakan prinsip-prinsip yang digubal pada awal-awal tahun kemerdekaan yang meletakkan agama Islam di pinggiran sebagai agama resmi Persekutuan dan tanpa kuasa yang ampuh, dan ini sudah tentu bercanggah dengan arus kebangkitan Islam di seluruh dunia hari ini. Dalam perlembagaan yang ada sekarang, terdapat titik-titik kelemahan mengenai agama Islam yang amat ketara, yang sering diperalatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memusnahakn akidah umat Islam di negara ini. Walau pun dalam perlembagaan itu terdapat peruntukan yang melarang orang-orang bukan Islam menyebarkan agama mereka di kalangan orang-orang Islam, tetapi dalam peerlembagaan itu juga terdapat fasal 11 [1] yang memberi kebebasan kepada rakyat negara ini beragama. Sangat mungkin fasal ini telah dijadikan alasan oleh sebahagian orang untuk keluar dari Islam.


Dalam sesebuah negara yang mempunyai perlembagaan bukan Islam, maka sudah tentu tidak terdapat peruntukan undang-undang yang khusus bagi menjaga kepentingan orang-orang Islam, khsusunya undang-undang untuk melindungi akidah, mereka daripada rosak.


Akibatnya, sejak kebelakangan ini, bilangan orang-orang Islam yang menyatakan keinginannya secara terbuka untuk murtad  menerusi undang-undang makin bertambah. Walau pun bilangan mereka yang murtad itu tidaklah seramai orang-orang yang memeluk agama Islam, tetapi perbuatan tersebut cukup menghina dan menakutkan.


Tidak sak lagi, keadaan ini merupakan hasil daripada usaha yang ditanam oleh penjajah British sejak lama dahulu, di mana bibit-bibitnya telah bercambah dan mengambil tempatnya untuk menghancurkan umat Islam sekarang.


Walau bagaimana pun, dalam gelumbang kebangkitan Islam hari ini, umat Islam telah sedar bahawa kecuaian mereka dalam melaksanakan hukum-hukum Islam telah menyebabkan mereka ditimpa oleh berbagai-bagasi petaka kemusnahan dan kehancuran. Justeru itu mereka telah berjuang dengan berbagai-bagai cara untuk menegakkan kembali hukum Islam dan undang-undangnya, yang selama ini mereka perkecil dan abaikan seperti pusaka yang tidak berharga.


Perjuangan untuk mendaulatkan Islam di negara kita adalah selari dengan arus sejarah negara kita, di mana sebelum dijajah, sebilangan besar penduduk negara ini yang berbilang kaum telah bersedia menerima pakai undang-undang yang berasaskan Islam, khususnya di negeri Melaka yang penduduknya pada masa itu bersifat kosmopolitan. Ini adalah satu hakikat sejarah yang penting yang patut tersemat dalam setiap benak rakyat negara ini, terurtama di kalangan orang-orang bukan Islam dan kuncu-kuncunya yang sekarang menentang perlaksanaan hukum-hukum dan undang-undang Islam. Sejarah di atas telah menolak dakwaan bahawa undang-undang Islam tidak dapat dilaksanakan di negara ini, kerana keadaan politik, kemasyarkatan dan kerana penduduk yang berbilang bangsa.


Lebih-lebih lagi patut diingat, bahawa undang-undang Islam itu adalah undang-undang ciptaan Allah S.W.T. Justeru itu ia merupakan undang-undang terunggul yang penuh dengan keadilan yang merata kepada seluruh umat manusia, dan melaksanakannya adalah merupakan ibadat yang akan dikurniakan pahala oleh Allah S.W.T. Andainya seluruh undang-undang bikinan manusia di dunia ini disatukan sekali pun, ia tidak akan dapat menandingini keunggulan undang-undang ciptan Allah dalam segala seginya.


Undang-undang Islam ciptaan Allah ini mempunyai matlamatnya yang jauh lebih luas, merangkumi kebahagian hidup manusia di dunia dan akhirat, dan meliputi lima hak asasi manusia, iaitu agama, nyawa, akal, keturuan dan harta benda. Oleh sebab undang-undang Islam itu ciptaan Allah, maka ianya seusai dilaksnakan di segala tempat dan zaman. Keunggulannya telah terbukti dalam zaman pemerintahan Rasulullah s.a.w., dan dalam zaman pemerintahan Khulafaur-Rashidin selepas kemangkatan Baginda s.a.w.


Oleh sebab ketiadaan peruntukan undang-undang dalam perlembagaan negara menjadi salah satu sebab kenapa umat Islam mudah menjadi murtad, maka perlulah peruntukan berkenaan dimasukkan supaya orang-orang Islam yang mempunyai bilangan majoriti di negara ini tidak mudah mengistiyarkan dirinya murtad dengan cara yang sewenang-wenangnya. Seorang yang murtad adalah seorang penjenayah yang menzalami diri sendiri, dan juga menzalami agamanya. Keadaan ini tidak wajar dibiarkan berleluasa kerana ia dapat merosakkan anggota masyarakat Islam yang lain. Kita umat Islam hendaklah mengambil sikap waspada dengan menutup segala ruang yang boleh memberi perangsang kepada percambahan gejala-gejala murtad daripada berlaku yang menyebabkan umat Islam dipandang keji dan hina serta tdak lagi digeruni.


Pada umumnya sistem perundangan buatan manusia telah meletakkan hukuman khusus ke atas mereka yang menentang negara atau sistem pemerintahan yang diamalkan oleh masing-masing negara. Mana negara sekali pun, baik negara kapitalis, komunis ataupun demokrasi, apabila ada rakyatnya yang berpaling tadah atau keluar dari sistem negaranya, atau menyeleweng, maka orang itu pasti akan dituduh sebagai pengkhianat negara yang pasti akan dijatuhi hukuman mati atau setidak-tidaknya penjara seumur hdiup.


Dalam hal ini, sikap salah mempersalahkan dan menuding jari tidak dapat menyelesaikan gejala buruk ini, malah ia boleh memburukkan lagi suasana yang telah keruh. Apa yang penting ialah setiap orang dari kita mestilah merasa bertanggungjawab dan tidak jenuh berusaha untuk menjernihkan keadaan dengan penuh kesabaran dan tanggungjawab membangunkan syiar Islam yang sentiasa diancam dan diasak dari segenap segi itu.


 Seluruh anggota masyarakat, mestilah memain peranan mereka masing-msing dalam menetang gejala murtad ini dan juga penyakit-penyakit masyarakat Islam yang lain, tanpa mengira kedudukan dan fahaman msing-masing. Adalah menjdi tanggung jawab bersama setiap umat Islam untuk menyelamatkan saudaranya daripada ditimpa kemurkaan Allah, kerana kita sedar akasn firman Allah S.W.T. yang bermaksud:


“Barangsiapa di antara kamu murtad [keluar] daripada agamanya. Lalu ia mati sedangkan ia tetap dalam kekafiran, maka guggurlah semua amal mereka di dunia dan akhirat dan mereka adalah mejadi ahli neraka yang kekal abadi di dalamnya:Al-Baqarah:47.


Walau bagaimana pun kerajaan yang memerintah mempunyai kuasa menerusi Parlimen untuk menggubal, meminda dan memansukhkan mana-mana peruntukan undang-undang, termasukah penggubalaan undang-undang murtad, bagi maksud supaya gejala murtad ini dpat dibendung serta tidak lagi berlaku dengan sewenang-wenangnya sehingga menjatuhkan maruah umat Islam di seluruh dunia. Oleh kerana jenayah murad perlu dijatuhkan hukuman setimpal, sesuai dengan al-Quran dan as-sunnah, maka satu peruntukan undang-undang yang sewajanya perlulah disediakan untuk memberi ruang kepada pelaksanaan undang-undang Allah itu.


[Rencana ini buat pertama kali disiarkan dalam Pengasuh keluaran Julai-Ogos 1998. Ia dihasil atas permintaan Datok Yusuf Zaky Yaacob yang pada waktu itu menyandang jawatan Ketua Pengarang Pengasuh. Allahyarham meminta saya menulis rencana tersebut ketika saya menemui beliau kerana urusan resmi di pejabat Dian Sdn Bhd. di Lundang, dan ketika itu saya bertugas di SUK. Pada waktu isu murtad merupakan  isu yang menggamatkan seluruh negara].


 END.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.PrEnd


END.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.Pr.End

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP