KENAPA ORANG KRISTIAN MEMUSUHI ISLAM

>> Sunday, January 7, 2018
KENAPA ORANG KRISTIAN MEMUSUHI ISLAM


                          RATU ISABELLA


NASRANI atau Nasara berasal dari perkataan Nazaret, sebuah daerah yang di Palestine yang membawa erti penduduk negeri Nashran. Mereka adalah penganut utama agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissallam. Negeri Nasharan inilah yang menjadi tunjang kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa as itu, yang mereka panggil Jesus Christ, iaitu pengasas Agama Nasrani mengikut orang-orang Nasrani. Jesus Christ dilahirkan di bawah pohon kurma di Baitullaham di Selatan Palestine. Christ itu berasal daripada perkataan Yunani, iaitu Christos yang bererti penyelamat.

Nabi Isa as adalah seorang Rasul yang bergelar Ulul-Azmi yang wajib percayaai. Beliau dilahirkan tanpa bapa seperti manusia biasa oleh ibunya Maryam. Beliau lahir dengan perantaran Jibril yang mendatangkan roh kepada ibunya Siti Maryam sekitar tahun 4SM di Baitullaham.

Justeru itu kaumnya, kaum Yahudi menuduh Siti Maryam telah melakukan perbuatan keji. Tapi tuduhan itu dinafikan oleh beliau yang dikurniakan oleh Allah bayi itu boleh bercakap sejak kecil lagi. Beliau menyatakan kesucian dirinya dan ibunya.

Kemudian Siti Maryam membawa anaknya melarikan diri ke Mesir kerana takutkan seorang pemerintah yang kejam dan zalim, iaitu Heradis. Mereka berdua tinggal kira-kira selama 12 tahun di Mesir, kemudian kembali ke Nasirah [Nazareth].

Di situlah Nabi Isa as menghabiskan masa kecilnya dan membesar seperti kanak-kanak biasa. Justeru Baginda yang dikenali nama “Yasu’ Al-Nasiri”, dan para pengikutnya pula dipanggil “Nasara” atau “Nasrani”. Dalam kitab suci al-Quran disebut juga dengan nama “Hawari” atau “Ausarullah” yang bererti pembela agama Allah.

Di bumi Palestin itulah Nabi Isa as menjalankan perintah Allah, berdakwah kepada kaumnya dan menyampaikan berita gembira kepada kaumnya, dan membawa berita gembira tentang kedatangan Nabi terakhir, bernama Muhammad SAW.

Allah menceritakan di dalamk Kitab Suci al-Quran mengenai Nabi Isa as berkata kepada kaumnya:
“Wahai Bani Israel! Sesungguh aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku- bernama Ahmad [Muhammad]”. As-Saff:6.

Nabi Isa as dengan gigih mendakwahkan agamanya, hingga menjadi begitu populer dan berpengaruh, hingga tersebar di kalangan orang Yahudi atau Bani Israel. Tapi ia mencetuskan kemarahan orang-orang bani Israel. Mereka membencikan Nabi Isa as dan menuduh beliau membawa agama bidaah, dan menuduh Nabi Isa as mengaku dia anak Tuhan. Justeru mereka menjatuhkan hukuman bunuh ke atas beliau dan mendakwa telah menyalibnya sampai mati pada tahun 33M.

Orang-orang Yahudi dan pembesar-pembesar kaumnya sangat bencikan Nabi Isa as. Dalam Injil Luke 19:47 tersebut”.......dia mengajar setiap hari dalam haikah [rumah ibadat] . Tapi para pemimpin kecil dan sekolah serta tokoh-tokoh masyarakat berusaha untuk menghancurkannya”.
Seorang daripada orang Yahudi itu yang amat bencikan Nabi Isa as ialah Saul dan merancang untuk menghancurkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa as itu dari dalam secara penyusupan. Dengan tujuan jahat itu Saul memeluk agama Kristian dan mengubah namanya sebagai Paulus. Dia seorang pemikir yang handal dan pendakwah yang bijak.

Kerana kepetehannya bercakap dia telah berjaya mengketengahkan ajaran yang menjadi akidah Agama Nasrani. Ajaran Nabi Isa as yang sebenarnya ialah mentauhidkan Allah, tapi Saul atau Paulus telah berjaya menukarnya menjadi Trinitas [Tritunggal] sebagai akidah baru kaum Nasrani. Dia sendiri tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa as dan tidak pernah mendengar ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa as.

Ajaran Trinitas Paulus mendapat tentangan hebat daripada pengikut-pengikut Nabi Isa as. Setiap kali mereka mengadakan mesyuarat, ajaran Trinitas Paulus itu tetap ditolak.

Kaum Yahudi yang bencikan Nabi Isa as itu melemparkan berbagai-bagai fitnah terhdap Nabi Isa as, serta melakukan berbagai-bagai tipu helah dan hasutan supaya pemerintah di Rome menangkap Nabi Isa as dan membunuhnya. Walaupun pada mula-mulanya pemerintah Rom mengambil sikap tidak mahu campur tangan dalam urusan agama, tapi pada akhirnya mereka termakan juga hasutan-hasutan dan fitnah-fitnah itu, lalu mengeluarkan perintah supaya Nabi Isa as ditangkap dan dibunuh dengan cara dipaku di atas kayu palang, iaitu disalib.

Di antara lain fitnah-fitnah berat yang dilemparkan oleh kaum Yahudi terhadap Nabi Isa as yang mencetuskan kemarahan pemerintah Rom ialah Nabi Isa as merosakkan rakyat, melarang rakyat membayar cukai kepada Kaisar, dan Nabi Isa as mengaku dirinya raja atau kaisar.


                    MASJID CORDOVA

Dalam satu mesyuarat Dewan Agama Yahudi [Syanhadrin] mereka membuat keputusan untuk menangkap Nabi Isa as dan menjatuhkan hukuman mati ke atasnya atas tuduhan menghina agama dan dianggap telah murtad dari agama Yahudi.

Pada sautu hari mereka telah menangkap Nabi Isa as dan mengheretnya menghadap Gabenor Rom, Pilate Pontious, satu-satunya orang yang berhak untuk menjatuhkan hukuman mati. Tapi gabenor itu tidak dapat menjatuhkan hukuman matai kerana dia tidak mendapati apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Isa as.

Walau bagaimanapun pengikut-pengikut Nabi Isa as yang setia yang dipanggil “Hawariyyun”  tetap berdakwah dan terpaksa menempuh berbagai-bagai halangan dan kesukaran. Akhirnya penganut-penganut agama Kristian terus meningkat juga. Ini menimbulkan kebimbangan di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka menangkap Peter dan menjatuhkan hukuman rotan kerana tidak tertahan lagi dengan tekanan-tekanan kaum Yahudi. Kemudian orang-orang Nasrani, termasuk Peter melarikan diri ke Samaria, Kaisareh dan Antakiyah. Kemudian Peter nelarikan diri ke Rom. Mereka meneruskan dakwah mengembangkan Agama Nasrani di tempat yang baru itu. Tapi kemudiannya Peter telah dijatuhi hukuman bunuh di zaman pemerintahan Kaisar Rom, Nero pada tahun 64 Masehi.

Di samping itu ajaran Nabi Isa as yang murni telah diselewengkan, dan kitab Injil yang diwahyukan kepadanya oleh Allah SWT telah diubah oleh orang-orang Yahudi sesuka hati mereka.

Pada tahun 325 M, di zaman Romawi, Constaitine diadakan mensyuarat di kota Nicaea, iaitu Mesyuarat Majlis Nicaca yang dihadiri oleh 2,048 orang pendeta. Mesyuarat tersebut  menolak ajaran Trinitas  Paulus. Seorang pendeta Mesir yang terkenal Arius sering menjerit dengan suaranya yang nyaring dengan kata-katanya, “Sesungguhnya bapak itu hanya Allah, dan anak itu adalah makhluk yang dibuat. Bapak itu telah ada waktu anak belum ada”.

Pengikut Paulus tidak dapat menerima keputusan mesyuarat tersebut, Mereka yang sesat ini berjaya mempengaruhi Kaisar Constantine memihak kepada mereka. Akhirnya Kaisar menganjurkan mesyuarat  seramai 318 orang sepehak yang dihadiri oleh kuncu-kuncu mereka. Mesyuarat itu membuat keputusan mengikut kehendak kaisar yang menuhankan Nabi Isa as. Tapi sebenarnya Kaisar Constantine pada masa itu masih lagi belum masuk Nasrani. Malah ajaran Nasrani pada masa itu masih lagi belum berakar umbi dalam masyarakat.

Justeru mereka yang menganut akidah Tritunggal ini bukanlah umat Nabi Isa yang sebenarnya, tapi umat Paulus, kerana dia yang mengajar akidah atau teologi Tritunggal itu. Justeru itu orang-orang Nasrani memanggil Paulus sebagai Rasul Paulus, Sedangkan ajaran Nabi Isa as sebenarnya ialah sebaliknya iaitu mentauhidkan Allah SWT  semata.

Pada mula-mulanya  penyebaran agama Kristian telah mendapat tentangan yang  hebat dariapda orang-orang Rom. Tapi dengan kemasukan Kaisar Rom, Constatine ke dalam agama Kristian itu pada tahun 325 M menjadi anak kunci kepada perkembangan agama Kristian. Selepas itulah agama Nasrani dijadikan agama rasmi di seluruh kerjaan Rom. Kaisar Constantine melindungi Palestine dan mendirikan Gereja Sepulchre  [Gereja Masyar]. Di samping itu dia juga mendirikan beberapa buah gereja lagi, seperti gereja Ascansion [Al-Qiayaman] di  Jabal Zaitun [Bukit Zaitun] atau Mount of Olivers] dan Gereja Natirity di Betehleham. Bangsa Palestine pada masa itu memeluk agama Nasrani sehinggalah Palestine dikuasai oleh Islam.

Umat Barat mendakwa diri mereka beragama Nasrani  dan negara mereka negara Kristian. Benarkah dakwaan itu. Kalau kita telitii sebaliknya, mereka sebenarnya tidak beriman dalam erti kata yang sebenarnya. Jiwa mereka kosong dari keimanan. Walaupun mereka menerima Nabi Isa as atau al-Masih sebagai “anak Tuhan”, tapi dari segi amalinya mereka tidak mengiktiraf Nabi Isa as sebagai Pembimbing mereka sebagaimana umat Islam menerima Nabi Muhammad saw sebagai “Penghulu” mereka yang amat dikasihi dan ditaati. Justeru itu penerimaan mereka terhadap Nabi Isa as itu sebagai doktrin belaka yang tidak wujud dalam dunia kenyataan.

Keadaan umat Barat sudah tentu berubah jika mereka benar-benar menerima Nabi Isa as sebagai Pembimbing mereka, idola mereka yang patut dicontohi dan diikuti dalam setiap bidang kehidupan peribadi atau bermasyarakat. Bertambah malang lagi kerana akidah Nasrani yang diajarkan oleh Nabi Isa as itu telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi yang berusaha merosakkan agama Nasrani.

Justeru itulah gereja Nasrani tidak mempunyai sistem keagamaan yang syahih yang dapat memberi panduan kepada mereka untuk melaksanakan tugas mereka memimpin masyarakat Barat tidak membangun dengan wajar rohani mereka sejajar dengan pembangunan kebendaan yang pesat berlangsung.

Akibatnya pengaruh agama Nasrani tidak terikat dengan ajaran Nabi Isa as, malah membebaskan diri mereka dari ajaran tersebut, dan juga membebaskan diri mereka daripada pengawasan pehak gereja. Mereka hidup dengan bebas lepas seperti hewan, seolah-olah mereka tidak mempunyai Nabi dan Rasul yang pernah memimpin dan membimbing mereka. Ajaran Nabi Isa as tidak berkesan kepada mereka. Jiwa mereka kosong, walaupun dari segi kebendaan maju, tapi kemajuan  itu tidak membantu hidup mereka dengan sempurna.

Malah sebaliknya segala kemewahan yang dikurnikan Allah kepada merka itu telah disalagunakan untuk mengeksploitasikan  sesama manusia dan menyebarkan maksiat dan kemungkaran di muka bumi Allah ini. Ia tidak dipergunakan dengan sewajarnya untuk memberi manfaat kepada umat manusia.

Itulah sebabnya walaupun Barat mencapai kemajuan yang paling tinggi, tapi dalam masa yang sama akhlak mereka berada ditahap yang paling rendah, tidak bernilai sedikitpun. Mereka menjalani kehidupan seperti hewan dalam zaman jahiliah modern yang dihiasi oleh kemajuan kebendaan dan ilmu pengetahuan yang begitu tinggi tapi membawa manusia kepada kehancuran dan kemusnahan di tangan mereka sendiri. Ini semua, akibat angkara mereka sendiri.

Dalam Kitab Suci al-Quran, Allah berfirman, maksudnya:
“Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada [akibat] perbuatan mereka, agar mereka kembali [ke jalan yang benar].- Ar-Rum:41.
Akibatnya seluruh Eropah berada dalam kancah kegelapan selama kira-kira 1000 tahun, di mana sepanjang masa itu mereka hidup dalam khurafat, kezaliman dan kekejaman, kerahibaan, zaman pembunuhan beramai-ramai ke atas orang-orang yang tidak bersetuju dengan kepercayaan gereja, dan zaman menghadapi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pehak berkuasa gereja. Semua ini berpunca dari tiadanya ketauhidaan di dada mereka, tidak ada Tuhan di jiwa mereka.

Bila Eropah tersedar dari tidurnya dalam kegelapan selama beratus-ratus tahun itu, pada abad 16, mereka segera bertindak membebaskan diri mereka dari gereja, kerana pada anggapan mereka, gerejalah satu-satunya punca kepada segala problam yang mreka harungi sebegitu lama.

Tapi Barat tidak menyempurnakan kalimah “La ilaha” [Tidak ada Ilah], lalu mengambil “La Kanisah” [Tidak ada gereja] untuk disamakan dengan “La Illaha”. Malah setelah mereka memberontak terhadap pemuka-pemuka gereja, Barat lalu mengambil “Ilah-ilah” yang baru dan menamatkan ikrarnya “Illallah” [melainkan Allah].

Tapi mereka mengambil berbagai-bagai “ilah-ilah” yang baru yang mereka cipta sendiri untuk dipuja dan disembah, seperti tanah air, nasionalisma, demokrasi, kemunisme, sosialisme, kediktatoran dan aneka rupa “ilah-ilah” lagi yang menyebabkan mereka bertambah sesat-barat dalam kegelapan di dalam dunia yang sebenarnya terang benderang. Kekusutan ini terus berlanjutan hinggga sekarang tanpa sebarang jalan penyelesaian.

Selagi mereka tidak menerima “Tiada Tuhan melainkan Allah” selama itulah mereka tidak akan menemui penawar yang mujrab untuk menyembuhkan penyakit yang menyelubungi diri mereka. Segala rupa rancangan, program, ataupun apa sahaja yang mereka buat tanpa berdasarkan keimanan kepada Allah tetap tidak berjaya, tidak akan berhasil menyembuhkan penyakit yang mereka hadapi, malah membuat mereka bertambah jauh dari kebenaran hakiki. Memisahkan diri dari Allah samalah ertinya menempah kemusnahan dan kebinasaan.

Tapi kelahiran agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW  di Tanah Arab tidak disenangi oleh orang-orang Kristian, kerana itu mereka enggan menerima Islam sebagai agama yang datang dari Allah untuk menggantikan agama Kristian. Mereka telah melanggar perintah Allah SWT, dan akibat kedengkian itu mereka telah melancarkan beraneka serangan untuk menjatuhkan Islam dan juga umatnya.

Siapa yang dapat melupakan nasib umat Islam di Sepanyol dalam abad yang silam, ketika umat Islam berada di puncak kegemilangannya di Sepanyol telah berlaku perpecahan hebat kerana persengketaan anatara sesama pemerintah Islam di negara itu, menyebabkan mereka menajdi lemah. Raja Ferdinand dari Arragon dan Ratu Isabella dari Castilia telah bertindak menyerang umat Islam di Sepanyol yang berada dalam keadaan yang lemah tidak bermaya itu.

Di dalam di dalam peperangan yang berlangsung itu, umat Islam yang bermasalah telah tumpas. Kota terakhir Islam, Granada telah jetuh ke tangan musuh setelah bertahan selama 7 bulan, iatu pada 2 Raibul Awal, 897 H bersamaan dengan 2 Januari 1492 M. Raja Islam yang terakhir di Andalusia, Abu Abdillah menyerahkan anak kunci Kota Granada [Gornathah] kepada bangsa Sepanyol, dengan perjanjian yang ditandatangi oleh kedua-dua belah pehak. Maka dengan itu padamlah mata hari Islam yang telah menyinari bumi Eropah selama berabad-abad lamanya.

Sebelum meninggal Andalusia yang tercinta dan indah permai itu, Raja Abu Abdullah berdiri di pinggir Sungai Quadalquiviv [Vadikabier] merenung airnya yang mengalir lesu dengan air matanya berembas turun ke pipinya mengenangkan kebesaran dan kehebatan Islam yang selama berabad-abad lamanya menerangi Eropah telah musnah dan lenyap. Kemudian beliau dan keluarganya bertolak dengan kapal menyeberangi lautan menuju ke Afrika dan menetap di Kota Fez [Muroko] sebagai tetamu agung Sultan Muhammad Syeikhul Wathasty sampai wafat pada 940 H.

Dalam perjanjian Raja Abdullah dengan Raja Ferdinad dan Ratu Isabella itu mereka berjanji untuk melindungi umat Islam, baik dari segi agama, jiwa dan harta benda mereka. Tapi janji itu merupakan janji kosong semata. Mereka sebaliknya telah membunuh orang-orang Islam dengan sewenang-wenangnya. Mereka juga telah menubuhkan Mahkamah Taftisy [Inquusisi] yang bereri “Pengadilan Darah”.

Mahkamah  Taftisy inilah yang menjatuhkan hukuman bunuh terhadap umat Islam yang enggan murtad. Dan mereka yang enggan masuk Kristian digantung, dicincang dan dibakar hidup-hidup.. Mereka bukan sahaja membunuh orang-orang dewasa tapi juga kanak-kanak yang tidak berdosa.

Untuk mengelak daripada menjadi mangsa pembunuhan yang kejam yang dilakukan oleh orang-orang Kristian itu, maka orang-orang Islam dan juga orang-orang Yahudi yang selama ini hidup bebas dalam zaman pemerintahan Islam terpaksa berhijrah mencari tempat lain yang lebih selamat.

Orang-orang Kristian bukan sahaja membunuh orang-orang Islam, tapi senafas itu juga memusnahkan rumah-rumah ibadat, seperti masjid-masjid, surau-surau dan madrasah-madrasah, dan juga rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi yang dipanggil Synagog. Apa yang dditingalkan mereka ialah bangunan-bangunan yang berguna untuk mereka di kemudian hari, seperti Masjid Agong Cordova, dan Istana Al-Hambra yang merupakan salah satu daripada keajaiban dunia.

Di samping rakyat biasa, ramai pula kaum cerdik pandai Islam yang mereka korbankan. Hasil-hasil karya mereka, berupa buku-buku dalam aneka bidang ilmu pengetahuan, termasuk kitab Suci al Quran mereka musnahkan dan mereka bakar. Sedangkan Perpustakaan Andolesia pada masa itu merupakan perpustakaan yang terbesar di dunia.

Ini bukan sahaja merupakan tindakan yang ganas dan kejam, tapi amat bodoh. Akibatnya kerana kehilangan guru-guru yang berwibawa dan kitab-kitab ilmu pengetahuan yang berguna, Sepanyol berada dalam kegelapan jahiliah selama berabad-abad lamanya, menyebabkan Sepanyol merupakan negara yang termundur di Eropah setelah berada di puncak kegemilangannya selama berabad-abad di bawah pemerintahan Islam.

Merenung kembali sejarah malang Islam di Sepanyol itu boleh membuat umat Islam terharu dan menumpahkan air mata pilu dan hiba......

Justeru menyimpan dendam kesumat yang begitu besar terhadap Islam, maka pada tahun 1530 M, Gereja Rom telah membakar kitab-kitab Suci al Quran di Kota Abun. Dukiah dan Alexander pula mengharamkan untuk mencetak al Quran dan juga terjemahannya.

Tidak cukup dengan itu, seterusnya mereka menghina al Quran, memijak-mijaknya.

Demikianlah seterusnya kebencian orang-orang Kristian terus berlanjutan tanpa noktah hingga ke hari ini.

Perhatikanlah! Awaslah!

Lorong Masjid al-Qasimi,
Kg. Kubang Siput, Pasir Tumboh,
Kota Bharu Kelantan 0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP