AKIBAT KEJATUHAN KUASA ISLAM

>> Sunday, January 14, 2018AKIBAT KEJATUHAN KUASA ISLAM                                Masjid Nabawi

Kekuasaan Islam yang pernah berada di puncak kegemilangan dunia itu satu demi satu telah jatuh terguling. Kerubuhan kuasa Islam itu telah menimpakan akibat yang buruk kepada Islam dan umat Islam. Ia telah mengakibatkan umat Islam diselimuti oleh kelemahan dan kehinaan yang amat mengaibkan.

Selepas kejatuhan Islam itu, Barat telah menjadi kiblat dunia. Selain dari itu faktor-faktor lain yang menyebabkan Barat menjadi tumpuan dunia pada Zaman Pertengahan ialah faktor Perang Salib, Proses Renaissance, Reformasi, Revolusi Industri dan juga faktor melebarnya penjajahan Barat ke negara-negara lain, khususnya negara-negara Islam.

Sejak itu umat Islam tidak lagi mempunyai apa satu, sehingga terpaksa bergantung kepada orang lain dalam semua bidang kehidupan. Justeru kita umat Islam terpaksa bergantung kepada orang-orang bukan Islam, khsusunya orang-orang Barat, walaupun mereka sedang menuju keruntuhan, yang mengakibatkan kita sama-sama terlibat dalam  keruntuhan sebagaimana mereka alami.

Dari segi ekonomi, kita umat Islam terpaksa bergantung kepada orang-orang bukan Islam. Justeru itu kita terjebak dalam dua sistem ekonomi, iaitu kapitalisme dan sosialisem.

Dari segi undang-undang, kita tinggalkan undang-undang Islam dan kita gantikan dengan undang-undang Barat, iaitu British, Itali, Belanda, Amerika Syarikat ataupun Perancis yang semuanya bukan Islam sama sekali.

Dari segi pendidikan, kita tinggalkan sistem pendidikan Islam, lalu kita pakai sistem pendidikan yang sekular yang tidak mempunyai naratip ilmu dan tanpa mempunyai matlamat yang jelas.

Walaupun Barat begitu banyak mencedok ilmu dan peradaban Islam, tapi mereka mengenepikan unsur-unsur akidah, akhlak dan syariat yang begitu penting itu, baik dalam bidang sains, teknologi dan juga aestetika, tanpa diberi identiti ke Islamannya. Malah ia disadurkan dengan acuan-acuan palsu, hasil daripada ciptaan manusia sekular jahiliah. Sesiapa sahaja umat Islam yang memakai acuan palsu itu, pasti ia akan kehilangan identiti ke Islamannya yang begitu penting.

Perbuatan ini dengan jelas menunjukkan kebiadaban ilmuan Barat yang sengaja mengenepikan unsur-unsur ke Islaman dalam ilmu-ilmu Islam yang mereka ceduk itu, dan menunjukkan kengakuhan mereka hingga tidak mampu melahirkan kesyukuran kepada Allah SWT yang melahirkan ilmu-ilmu itu.Namun begitu, umat Islam hari ini telah meninggalkan Islam dan mengambil tradisi-tradsi bukan Islam untuk mewarnai hidup mereka sepanjang masa.

Lantaran itu, kehidupan orang-orang Islam ini bukan lagi berdasarkan ke Islaman, tapi serupa dengan umat kafir yang lain yang suka bertindak zalim, menindas, melakukan maksiat dan seumpamanya. Justeru itu umat Islam bertambah lemah imannya, dan bila iman lemah, maka segala-galanya menjadi lemah, kerana iman adalah benteng yang utuh dalam setiap kehidupan umat Islam.

Marilah kita singkapkan sedikit berbagai-bagai kelemahan yang menimpa umat Islam akibat kejatuhan mereka yang amat memeritkan itu.

DARI SEGI POLITIK
Justeru terpengaruh dengan sistem pemerintahan penjajah Barat yang sengaja mereka rancangkan, maka negara-negara Islam di Asia dan Afrika yang telah merdeka sekaliipun, tetap menjalankan dasar sekularisme, iaitu kapitalis atau sekularisme timur, iaitu komunis yang tidak percayakan Tuhan.

Maka lahirlah fahaman atau ideologi politik suku agama suku, se
Maka dengan itu bererti agama akan mengalami nasib buruk, tersungkur jatuh daripada kehidupan masyarakat Islam, dan juga dari Instutusi masyarakat, baik institusi kerajaan atau swasta semuanya akan menjadi sekular, membelakangkan agama, sedangkan agama itu teras kehidupan. Agama tidak lagi dapat mengawal kehidupan masyarakat.

Berabad-abad lamanya sejak tewas dalam Perang Salib, orang-orang Barat Nasrani membuat kajian yang teliti tentang rahsia-rahsia kemenangan dan kejayaan umat Islam. Rahsia yang mereka temui adalah Islam itu sendiri yang menjadi faktor penting menjadi punca kemenangan umat Islam. Justeru itu mereka berusaha keras untuk menyingkir Islam daripada umat Islam, membogelkan jiwanya dari Islam, mengosongkan dadanya dari Islam.

Sepanjang masa tersebut pula umat Islam berada dalam pemikian yang jumud dan pintu ijtihad mereka kunci rapat-rapat. Para pemimpinya pula terdiri dari mereka yang kurang kemampuan, sedangkan para ulamanya pula hanyut dalam perbalahan mazhab, masing-masing berusaha untuk memenangkan pehak mereka semata. Maka berebut-rabutlah mereka saling memberi fatwa yang berbeza-beza mengenai perkara yang sama, tanpa mengira benar atau salah, hak atau batil.

Sbagaimana telah berlaku di Turki, ciptaan Kamal Attaturk dan konco-konconya. Mereka bertindak menjauhkan agama daripada kehidupan umat Islam.


Sedangkan Islam tidak mahu sama sekali memisahkan manusia dengan manusia ataupun memisahkan manusia dengan agama. Islam tidak pernah mementingkan idealisme dan keunggulan cita-cita darpada kepentingan manusia. Kepada Islam kekuataan yang sebenarnya adalah di tangan Allah SWT Yang Maha Penciptanya yang menentukan segala-galanya, kerana itulah Islam mementingkan dunia dan juga akhirat. Ajaran ini terkandung dalam Kitab Suci al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.
                         Kamal Ataturk

Apa yang dinamakan kebebasan itu menjadi tidak terkawal, tidak terhad, justeru itu semua nilai-nilai agama, akidah dan akhlak ditimpa bencana, diinjak-injak dengan sewenang-wenangnya.

Meddia massa menyiarkan apa sahaja yang disukai oleh pembeli-pembeli untuk mengauk keuntungan. Semuanya atas alasan kebebasan berfikir, bersuara, mengeluarkan pendapat dan kebebasan bertindak, walaupun kesannya boleh memusnahkan akhlak dan keperibadian orang-orang Islam yang mulia dan suci.

Mengikut sistem pemerintahan Barat dan perundangan Barat pemerintahan dan perundangan di semua peringakt tidak mengikut kriteria Islam, semua orang boleh menjadi pemimpin, baik orang fasik, munafik, samseng, penipu dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin seperti inilah yang menjadi pemimpin yang korup, menggunakan segala kemudahan negara dan kuasa untuk menghapuskan budaya Islam, memperlekeh dan menghina pelajaran dan pendidikan Islam, malah menangkap, memenjara dan membunuh mana-mana umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Setiap orang Islam wajar mengetahui bahawa dalam hidup ini mereka wajib mempunyai seoerang imam, khalifah, atau ketua yang memimpin mereka ke jalan yang benar dan diredai Allah, bukannya ke jalan syaitan yang melanggar ajaran al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.

DI BIDANG PENDIDIKAN
Pada umumnya sistem pendidikan negara di bawah pengaruh penjajah dibahagikan kepada dua aliran, iaitu aliran agama dan aliran biasa, iaitu sekular. Pendidikan agama ditadbir secara tersendiri dan dengan kemampuan yang tersendiri, tanpa diberi perhatian oleh pehak berkuasa atau kalau adapun hanya sedikit, sekadar melepas batuk di tangga.

Di sesetengah negara, termasuk negara yang mengistiyarkan dirinya negara Islam pun, pendidikan Islam hanya setakat sekolah rendah dan sekolah menengah sahaja, tanpa ada pelajaran di peringkat sekolah tinggi atau universiti.

Sedangkan sekolah aliran sekular diberikan segala bantuan yang diperlukan yang disediakan oleh pemerintah, di mana mereka yang lulus dalam pelajarnnya diberikan kemudahan-kemudahan untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara, dan diberikan peluang pekerjaan yang lebih baik.

Malah di sesetengah pusat pengajian sekular ini yang dianjurkan oleh pehak-pehak asing, termasuk oleh pehak-pehak pengembang agama Kristian dibenarkan menjalankan kegiatan-kegiatan tanpa sebarang syarat atau ikatan, ataupun kawalan. Justeru itu pusat-pusat pengajian seperti ini telah bertukar menjadi pusat-pusat dakwah Kristian yang meracuni fikiran umat Islam, terutamanya di kalangan generasi muda.

Ini menyebabkan umat Islam dan kebudayaan Islam menjadi rosak dan lemah.

DI BIDANG BUDAYA
Penjajah berjaya mengenepikan Bahasa Arab. Tulisan Arab dihapuskan, dan digantikan dengan tulisan rumi atau Latin. Mereka mendaulatkan Bahasa Inggeris atau lain-lain bahasa penjajah sebagai bahaa rasmi sesebuah negara, bukannya Bahasa Arab. Sedangkan Bahasa Arab adalah bahasa al-Quran. Justeru dengan itu generasi-genarai baru Islam bukan sahaja tidak memahami al-Quran, malah tidak pandai membaca al-Quran pun. Maka jadilah al-Quran itu sebagai bacaan semata-mata sebagai buku bacaan biasa, sedangkan di dalamnya mengandungi rahsia-rahsia uuntuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat.

Penjajah membawa masuk dan menayang filem-filem yang tidak bermoral dan lucah yang berunsurkan kejahatan dan keganasan di negara-negara Islam. Ia ditayang di pawagam-pawagam, dan kemudiannya di kaca-kaca TV. Filem-filem ini ditonton oleh segenap lapisan masyarakat, dan ini boleh menimpakan kesan yang buruk kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak muda yang masih beradarah panas.

Dari filem-filem tidak bermoral ini anak-anak muda boleh belajar bagaimana untuk bercinta kasih, bagaimana untuk memikat lelaki atau memikat perempuan, bagaimana untuk berasmara, menggoda suami atau isteri orang, bagaimana untuk merompak dan menyamun, mencuri dalam bank-bank, bagaimana untuk bergaduh, menipu polis dan sebagainya dan sebagainya.

Dalam suasana seperti ini, suara-suara para pendakwah tidak akan berguna, tidak akan masuk menembusi telinga dan turun ke hati nurani, kerana mata dan hatinya telah dihijab oleh maksiat dan kejahatan-kejahatan yang terpancar dari kaca TV dan di layar perak.

Demikian juga kerana terpengaruh dengan budaya Barat, para penulis dan pengarang Islam di mana-mana sahaja di negara Islam di dunia ini menulis dan menyusun sejarah tanah air mereka mengikut acuan yang telah dibuat oleh penjajah Barat, tanpa berpandu kepada Islam sebagaimana terdapat di dalam Kitab Suci al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw.

Penulis dan pengarang dan mereka yang seperti ini sudah kehilangan minatnya terhadap Islam, malah sanggup meninggalkan kebudayaan Islam lalu menyarung baju kebudayaan Barat yang mereka junjung tinggi itu dalam kehidupan mereka. Orang-orang seperti ini bila bercakap, lebih suka bercakap bahasa Barat daripada bahasa ibuanda mereka sendiri, dan juga jika mereka menulis, mereka lebih cekap menulis dalam bahasa-bahasa Barat daripada bahasa ibuanda mereka sendiri. Mereka merasa bangga dengan segala sesuatu yang datang dari Barat, yang dianggap sebagai orang terpelajar  daripada kalangan bangsa dan  budaya asal mereka sendiri. Malah mereka juga akan bertindak menyebar budaya Barat kepada masyarakat, bangsa dan negara mereka dan juga kepada umat Islam seluruhnya.

Dr. Umar Al-Tuami Al-Syaibani, dalam tulisannya membuat komen seperti berikut mengenai golongan berikut:
“Golongan ini tidak merasa apa-apa kurangnya menggabungkan diri ke dalam budaya ini, walaupun dia hidup di dalam sebuah masyarakat Islam yang tidak sesuai dengan budaya yang dibawanya, kerana dia telah hilang keyakinan terhadap budayanya sendiri dan tidak lagi ingin memperdulikan masalah dan juga persoalan msyarakat dan umat Islam”.

Seterusnya beliau menegaskan, 
“Dengan demikian dia kehilangan akalnya, hati dan perasaannya dikuasai oleh rasa bangganya terhadap kebudayaan Barat, serta nilai-nilai dan cara hidupnya, lantas menolak kebudayaan Islam”.

Sementelah pula, Barat sentiasa berusaha untuk menjatuhkan negara dan umat Islam dalam semua bidang hidup, baik dari segi ekonomi, politik, budaya dan sebagainya tanpa kasihan belas lagi. Justeru itu di seluruh dunia, umat Islam dan negara-negara Islam terus ditindas dan ditekan dengan kejamnya dan penuh kehinaan oleh musuh-musuh Islam itu.

DI BIDANG EKONOMI
Untuk meleburkan ekonomi umat Islam, penjajah menghidup dan menyuburkan sistem riba, kerana riba itu kata mereka amat penting untuk tujuan ekonomi. Sedangkan Islam mengharamkan riba, tapi malangnya manusia hari ini tidak mungkin hidup tanpa riba yang menjangkau begitu jauh dalam kehidupan manusia.

Sebenarnya pemberi dan penerima riba adalah sama-sama menderita. Penerima riba akan sentiasa hidup dalam kresahan, kerana memikirkan pembayaran balik pinjaman  yang berlipat ganda, sementara pemberi riba pula akan bertambah keras hati dan perasaannya kerana amaran yang datang Allah SWT.

Allah berfirman, maksudnya,
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”. Al-Baqarah:276.

Sistem ekonomi yang ditetapkan oleh kapitalis Anerika Syarikat dengan jelas membuktikan usaha mereka yang jahat untuk melemah dan memiskinkan sesebuah negara membangun. Contoh yang jelas ialah tindakan International Monetary Fubd [IMF] pernah mengarah negara-negara membangun supaya membebaskan ekonomi domestik mereka, sedangkan Amerika Syarikat bertindak sebaliknya, iaitu memelihara sektor pertanian mereka, menyebabkan hasil-hasil pengeluaran pertanian mreka lebih murah daripada hasil-hasil pengeluaran pertanian negara-negara lain. Justeru sebagai contohnya pengeluaran hasil pertanian Mexico, seperti gula, bukan sahaja lemah, malah lebih bankrup.

Perjudian
Selain dari riba, penjajah juga membina dan menggalakkan perjudian- beraneka jenis perjudian dari sekecil-kecilnya membawa kepada sebesar-besarnya. Tidak cukup dengan pembukaan sarang-sarang judi dan kedai-kedai judi, mereka membuka kasino yang merupakan tempat perjudian yang terkenal di Barat yang menjadi ibu segala maksiat.

Tidak cukup dengan perjudian dalam negara sendiri, orang-orang kaya dari Timur Tengah, dari negara-negara pengeluar minyak, tidak segan-segan menghabsikan wang mereka dengan sewenangn-wenangnya di kasino-kasino di Barat, sambil bersuka ria. Wang-wang yang dibelanjakan itu terus mengalir masuk memenuhui poket-poket Yahudi dan Nasrani, kemudian dikembalikan ke negara-negara Islam semula membawa kemusnahan dalam bentuk peluru-peluru dan tank-tank dan kapalterbang pengebom untuk menghancurkan bumi dan umat Islam.

DALAM BIDANG PERUNDANGAN
Sebaik-baik sahaja penjajah menjejakkan kaki penjajahannya, mereka akan melakukan banyak perubahan dalam sistem pentadbiran dan perundangan sesebuah negara tanah jajahannya, iaitu perubahan-perubahan yang sesuai dengan dasar penjajah.

Sebahagian besar daripada undang-undang itu berdasarkan undang-undang Perancis, baik dari segi teks, susunannya atau roh undang-undang itu sendiri. Undang-udang Barat ini bukan sahaja tidak berasaskan undang-undang Islam, malah sebaliknya terdapat banyak percanggahan dengan undang-undang Islam, umpamanya undang-undang jenayah, tidak ada peruntukan potong tangan ke atas pencuri, tidak ada peruntukan rejam atau sebat untuk kesalahan zina dan udang-undang sivil pula membenarkan amalan-amalan riba yang diharamkan oleh Islam.

Malah negara-negara Islam yang baru merdeka, malah juga yang telah lama merdeka sekalipun, masih belum merdeka dalam erti kata yang sepenuhnya dalam erti katanya yang sebenar. Kebanyakan negara-negara Islam hanya hebat dalam bidang politik sahaja, tapi dari segi yang lain mereka masih bergantung kepada bekas-bekas penjajah mereka, terutama dari segi ekonomi dan kebudayaan.

Apa yang tinggal kepada umat Islam hanya bidang kekeluargaan, mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah isteri dan anak-anak, hadhanah dan iddah. Itu sahaja.
Dan undang-undang kekeluargaan Islam ini pula tidak banyak perbezaaan dengan undang-undang keluarga bukan Islam, kecuali orang-orang Islam tidak dibenarkann berkahwin dengan orang-orang bukan Islam, sebelum mereka memeluk agama Islam.

Akasnya model yang disajikan oleh penjajah di negara-negara jajahannya ialah untuk mengekalkan kuku penjajahannya dalam bentuk-bentuk baru, walaupun mereka telah memberikan kemerdekaan kepada sesebuah negara secara sukarela, seperti Malaysia, atau secara terpaksa seperti Indonesia dan lain-lain negara lagi. Dasar yang ditinggalkan oleh penjajah di negara-negara itu telah menimbulkan mala petaka, khususnya kepada umat Islam yang mencontohinya secara membabi buta dengan kepercayaan semua yang datang dari Barat itu baik belaka. Perbuatan mereka seperti ini bererti meminum racun untuk membunuh diri sendiri.

Peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku di negara kita Malaysia adalah akibat daripada kita terus mengamalkan sistem peninggalan penjajah yang telah terbukti kegagalannya untuk memajukan negara Malaysia. Justeru itulah kemudiannya lahir Dasar Ekonomi Baru [DEB]  yang disusun mengikut acuan kita sendiri untuk membangun semula ekonomi negara ini.

Demikian juga apa yang berlaku di negara-negara Islam yang lain di seluruh dunia. Revolusi Iran adalah salah satu lagi contoh yang jelas tentang kegagalan sistem yang ditinggalkan penjajah di negara itu.  Shah Iran yang berkuasa waktu itu amat prokan Barat, yang menyebabkan kuasa Barat telah berjaya memonopolikan ekonomi negara Iran, terutama dalam bidang perusahaan tembakau yang begitu menguntungkan waktu itu.

Negara Mesir semasa diterajui oleh Presiden Anwar Sadat telah melancarkan Perang Jihad pada tahun 1973 membuktikan kegagalan sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Dalam peristiwa ini Islam telah dijadikan asas menggantikan semangat nasionalisma atau kebangsaan Arab yang sempit selepas kegagalan dalam beberapa siri peperangan dengan Israel pada tahun 1967 yang amat memalukan itu.

Justeru itu setiap negara Islam hendaklah berhati-hati dalam membuat sesuatu dasar untuk negara mereka, untuk dijadikan alternatif baru yang lebih sesuai dan mempunyai jangka hayat yang lebih panjang untuk negara mereka, bukannya terus mencontohi sistem Barat yang telah terbukti gagal dan mengecewakan itu. Di samping itu para pelaksananya pula mestilah terdiri daripada mereka yang cekap, bersih dan amanah serta brsemangat untuk mempastikan pelaksanaan dasar itu  berjaya mencapai matlamatnya yang unggul demi kepentingan agama, bangsa dan negara.Lorong Masjid al-Qasimi,
Kg. Kubang Siput, Pasir Tumboh,
Kota Bhaaru
0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP