KARAMAH KHALIFAH UMAT AL-KHATTAB

>> Wednesday, July 8, 2015


KARAMAH  KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB


Umar Al-Khattab adalah khalifah Islam yang kedua, selepas Abu Bakar, khalifah pertama. Beliau seorang yang berani, terus terang dan tegas. Memberi sumbangan yang besar kepada perkembangan Islam dan berjaya membina sebuah pentadbiran baru dalam Islam.


Beliau memegang jawatan khalifah selama sepuluh tahun setengah. Beliau wafat pada akhir bulan Zulhijah pada tahun 23 Hijriah, dalam usia 63 tahun kerana, ditikam oleh seorang warga Parsi, yang beragama Majusi, iaitu Abu Lukluah.


Dalam masa hayatnya, ada dua perkara besar yang telah berlaku ke atasnya yang dianggap sebagai keajaiban kramah kurniaan Allah kepada orang-orang tertentu.


Perintah Jarak Jauh Kepada Tentera Islam Di Plaestin


Dalam peristiwa ini Khalifah Umar yang berada dalam jarak yang jauh, telah melihat tentera-tentera Islam yang sedang berperang di Plaestin sedang dikepung oleh tentera-tentera musuh.

Melihat suasana yang membimbangka itu, Sayidina segera berseru, “Al-Jabal, al-jabal ya sariyatal Islam”, yang bermaksud menyeru tentera Islam berlindung di bukit. Seruan Sayidina Umar itu dapat diengar dengan jelas oleh tentera-tentera Islam yang sedang berperang di Plaestin.


Dengan itu tentera Islam berejaya menyusun kembali barisan tentera di saat-saat yang amat genting itu, dan mereka telah berjaya mencapai kemenangan yang cemerlang dalam peperangan itu.


Kirim Surat Kepada Sungai Nil

Pada suatu masa air Sungai Nil sedang surut dan akan kering. Ini akan menjadi ancaman besar kepada penduduk-penduduk Mesir yang pendapatannya bergantung kepada Sungai Nil.


Perkara ini dilapurkan kepada Khalifah Umar Al-Khattab oleh Gabenor Mesir, Amru Al ‘As. Secara tradisinya, bila perkara seperti itu berlaku, Sungai Nil minta dikorbankan seorang gadis jelita untuknya.


Maka Sayidina Umar pun tidak teragak-agak lalu menulis sepucuk surat kepada Sungai Nil yang bermaksud:


“Wahai Sungai Nil, jika engkau mengalirkan air kerana Allah, maka mengalirlah. Tapi jika engkau mengalirkan air kerana ingin mendapatkan korban gadis cantik, maka kami tidak memerlukan airmu”.


Bila surat itu dicampak ke dalam Sungai Nil, maka seketika itu juga air Sungai Nil naik dan mengalir dengan deras seperti biasa, malah tidak pernah surut sampai ke hari ini.


Demikianlah antara karamah Khalifah Umar Al-Khattab.


Patut juga disebut ada tiga juga kurniaan luar biasa Allah  kepada seseorang manusia, iaitu:


Karamah

Karamah ini dikurniakan Allah kepada sesiapa yang diekehendaiknya, terdirii daripada mereka yang mulia, orang-orang soleh dan berdarjah wali-wali. Namun begitu bukan semua para wali dikurniakan karamah.


Mukjizat


Jika keistimewaan  seumapama itu dikurniakan oleh Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul, ia tidak dipanggil karamah, tapi Mukjizat yang dikunriakn kepada  mereka untuk menjaga agama Allah. Seperti Mukjizat Nabi Musa as dengan tongkatnya.


Istidraj

Di samping itu ada satu lagi bentuk keajaiban yang dikurniakan kepada manusia fasik yang suka membuat kezaliman, kekejaman dan penganiayaan yang dipanggil Istidraj. Perkara seperti ini terdapat pada Firaun yang mengakui dirinya Tuhan dan Namrud yang takabur dengan kekayaan hartanya yang banyak. Kerana itu mereka seperti ini mempunyai kekuataan bersumber daripada amalan-amalan yang bercanggah dengan syariat, dan menerima bisikan-bisikan dari syaitan yang terkutuk.


Sekian.


Lorong Masjid,
Kg.Kubang Siput,
PT.KB.Kelantan.


PT.KB.Kelantan.

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP