Misteri Kejadian Roh Mengikut Syeikh Mahmud Shaltut?

>> Friday, June 14, 2013
MISTERI KEJADIAN ROH MENGIKUT SYEIKH MAHMUD SHALTUT
Kita hidup dengan roh. Kalau kita tidak ada roh kita tidak mungkin hidup. Itulah sebabnya bila roh berpisah daripada badan kita, bererti kita telah mati.

Tapi apakh roh itu? Di manakah duduknya roh sebelum ia memasuki ke alam jasad seseorang? 

Dan ke mana pula perginya pula roh itu selepas keluar dari jasad seseorang? 

Adakah ia masih berada di alam kita ini atau di mana?


Rencana pendek ini memberi jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia adalah pendapat Syeikh Mahmud Shaltut, bekas Syeikh Azahar, seorang tokoh pembaharuan besar dalam abad dua puluh. Ia disaring oleh Allahyarham Datok Yusuff Zaacob dan diserahkan kepada saya pada bulan November 1966.

Apakah Roh?

Mengikut Sheikh al-Azhar, almarhum Mahmud Shaltut, roh adalah daya yang mencetuskan hidup pada makhluk-makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia. Ia biasa dipakai kepada kejadian-kejadian yang mempunyai kegiatan rasa dan gerak mempunyai akal dan fikiran, dan dipakai kepada binatang dan manusia.

Di dalam agama tidak terdapat suatu nash yang jelas dan tegas yang memperincikan hakikat roh dan memberi batas-batas wujudnya. Roh dalam pandangan agama Islam sama seperti hakikat-hakikat kejadian yang lain, iaitu ditinggalkan kepada daya usaha manusia untuk menyelidikinya samada betul atau salah.

Hakikat roh ini telah pun dibincangkan oleh manusia dahulu dan sekarang, secara agama dan tidak secara agama. Berbagai-bagai pendapat telah dinukilkan dari mereka.

Al-Imam Al-Wasi telah menyatakan bahawa  pendapat-pendapat mengenai roh ini terdapat kira-kira seribu banyaknya. Kemudian beliau menegaskan pula bahawa pendapat yang dipegang oleh pakar-pakar ialah dua sahaja, dan beliau sendiri memilih satu sahaja, iaitu “Roh itu satu jisim  nurani yang lohor dan hidup, yang berbeza dari jisim yang dapat dirabakan ini. Ia meresap dalam jisim manusia, seperti meresapnya air di dalam kembang mawar, ia tidak boleh melarut atau meluluh hancur dan tidak pula boleh dicaing-caing atau dicerai-cerai, ia memberi hidup kepada jisim selama jisim dapat menerimanya.

Pendapat ini diskokong oleh Ibnu Qayyim yang berkata, “Inilah satu-satunya pendapat yang betul yang sesuai dengan keterangan-keterangan al-Quraan, Hadis, ijmak [pendapat sepakat] sahabat-sahabat dan dan bukti-bukti akal dan kejadian”.

Kemudian beliau membawa lebih dari seratus pembuktian [dalil].

“Walaupun demikian, menurut hemat saya, pendapat tadi tidak juga memperincikan hakikat roh, malah hanya menyentuh beberapa sifat dan watak-watak roh yang kebanyakannya  berupa sifat-sifat negatif yang tidak mecermin hakikat atau realitinya yang sebenar”.

Berselisih Pendapat

Di samping itu ulama-ulama juga telah berselisih  adakah roh itu kejadian yang baru atau sedia kala? Dan di manakah tempatnya sebelum ia bersambung dengan jisim-jisim itu? 

Ulama yang mengatakan roh itu kejadian baru telah berselisih pula bilakah masa barunya itu? Adakah ia terjadi sebelum terjadinya jisim atau selepas terjadinya jisim? 

Keterangan dari nash-nash tidak lebih  dari menyatakan bahawa roh itu ditiup  di dalam jisim sebelum terbentuknya jisim itu, dan yang dimaksudkan dengan tiupan roh ke dalam jisim itu ialah memperlakukan kesan-kesan roh kepada jisim.

Seterusnya mereka juga berselisih tentang kemusnahan roh dan keabadiannya dan di mana tempatnya bila ia bercerai dari badan?

Nash-nash agama hanya menerangkan bahawa kematian akan berlaku apabila roh itu sudah meninggalkan badan manusia, tetapi roh itu kekal dan mempunyai daya-daya sedar  dan mengerti, ia boleh mendengar orang yang memberi salam kepadanya dan mengenali siapa sahaja yang melawat kuburan tuan-tuannya, dia boleh merasa kelazatan kenikamtan dan kepedihan keseksaan. Sedangkan tempat duduknya roh ini selepas bercerai dengan badan-badan itu adalah berbeza-beza menurut berbeza-bezanya darjah roh-roh itu di sisi Allah.

Pintu Penyiasatan Sentiasa Terbuka

Walau bagaimanapun namun hakikat roh itu masih lagi di dalam alam ghaib yang belum dibongkar oleh Allah kepada manusia.  Dalam segi ini  roh sama juga seperti kebanyakan benda-benda yang manusia dapat mengambil faedah dari kekuatan-kekuatannya tanpa mengetahui hakikatnya.

Pintu penyiasatan  terhadap hakikat roh adalah sedia terbuka dan tidak ada satu nash pun yang menghalanginya.

Orang-orang yang melarangkan usaha-usaha penyiasatan roh ini tidak boleh membuat alasan dengan firman Allah, “Mereka bertanya dari hal roh, jawablah bahawa  roh itu dari urusan Tuhanku”. [Ayat 85 Surah Al-Isra’], kerana sesetengah ulamak telah mengesahkan bahawa tujuan kata-kata “roh”  di dalam ayat itu adalah “al-Quran sendiri”, sebab Allah telah menamakan al-Quran itu sebagai “roh” di dalam ayat itu, "Demikianlah Kami telah wahyukan roh [al-Quraan] kepadamu dari urusan Kami”. Ayat Asy-Syura:52.

{Jadi menurut pendapat ini erti ayat itu tadi ialah, “Mereka bertanyamu darihal al-Quran, jawablah bahawa al-Quran itu dari urusan Tuhanku. Allah menamakan al-Quran itu sebagai roh, kerana al-Quran mengandungi pengajaran yang hidup dan dinamis- Yusuf Zaky].

Ayat yang dahulu dan ayat yang kemudian membuktikan bahawa pendapat ini adalah betul. Dari itu tidaklah termesti bahawa kata-kata “roh” di dalam ayat itu dimaksdukan dengan roh hidup. Katakanlah bahawa “roh” yang dimaksudkan dalam ayat itu tadi ialah roh hidup juga, maka maksud ayat  itu adalah  semata-mata untuk menyatakan bahawa urusan roh itu adalah urusan Allah dan ini tidak bererti melarang mengadakan penyiasatan-penyiasatan yang berhubung dengannya.

Ilmu Memanggil Roh Orang Mati

Sebagaimana tidak ada nash-nash yang menerangkan hakikat roh itu, maka di sana tidak ada juga nash-nash yang menerangkan bahawa roh-roh boleh dipanggil dan dikuasai oleh manusia. Begitu juga soal memanggil roh ini belum lagi dapat dibuktikan dengan penyaksian pancaindera yang dapat dipegangi atau dapat dibuktikan dengan satu ujian yang benar-benar. Apa yang kita dengar mengenai ilmu memanggil roh itu tidak lebih dari gejala-gejala mengeliru dan fantasi-fantasi palsu yang tidak lama kemudian terbuka tembelangnya.

Dari itu kita adalah bebas menolak ilmu itu sehingga kita mempunyai bukti-bukti yang cukup.

Manusia yang sebenar beriman ialah orang yang menerima apa sahaja yang diberitakan oleh Allah dan Rasul dan tidak seharusnya memaksa dirinya menerima pendapat atau fikiran yang tidak menajadi asas kepada keutuhan 
iman.
keimanannya.

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP